Tjänster

  • Vi driver projekt i bygg- och fastighetssektorn.
  • Vi jobbar med planprocessens alla faser.
  • Vi fyller gärna de luckor ni har i organisationen och löser era personalbehov.
  • Vi erbjuder kompetent rådgivning inom bland annat förfrågningsunderlag och upphandling.
  • Vi tillhandahåller certifierad kontrollansvarig (KA) enligt plan och bygglagen (PBL). Se certifikat här.